Administrowanie nieruchomościami

20 lipca 2011 r.
Wykorzystując swoje doświadczenie w tym zakresie, Kancelaria podjęła współpracę z licencjonowanym zarządcą nieruchomości. Służymy radą i pomocą obsługiwanym przez tego zarządcę wspólnotom mieszkaniowym oraz właścicielom nieruchomości. Nasi prawnicy uczestniczą również w negocjacjach dotyczących podziału nieruchomości czy spotkaniach wspólnot mieszkaniowych.

bg