Aktualności

Nowe projekty IT Pakiet mobilności - koszty powrotu kierowcy do domu Profilaktyczna Mastektomia Sąd Najwyższy o kredytach frankowych

niemieckie opłaty drogowe (Maut) Pakiet mobilności Przewóz leków Tarcza Antykryzysowa

Kredyty we frankach Poznański Lider Przedsiębiorczości Wdrożenia wymagań RODO Inwestycja w startup

RODO - dane osobowe Początek roku – zmiany w prawie Noclegi w kabinach - Sąd Najwyższy Wygrane sprawy o ryczałty za nocleg

Odwołania ZUS Rynek nieruchomości Rozwój startupów. Ryczałty za nocleg kierowców - wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

Nowy obowiązek sklepów internetowych - ODR Nowe stawki odsetek od stycznia 2016 r. Roszczenia kierowców Szkolenie Luksemburg i Strasburg

Współpraca z OCRK Sąd Najwyższy o noclegach kierowców w kabinach Start-upy Współpraca międzynarodowa z USA, start-upy

Szkolenie ochrona danych osobowych Noclegi kierowców Umowy, prawo nowych technologii Użytkowanie wieczyste, opłata roczna

Zamówienia publiczne, branża IT Doradztwo prawne dla lekarzy Amber Gold Kolejne szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Zakup hali biurowo-magazynowej Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Szkolenie z ochrony danych osobowych w szkołach

Autorskie prawa osobiste Obsługa wydania książki Odwołania od decyzji ZUS Niewypłacalność biura podróży oferującego wycieczki na portalach zakupów grupowych

Ochrona danych osobowych Ochrona praw autorskich Konsorcjum Regulaminy dla nowego Klienta

Dokumentacja pracownicza w firmie z branży TSL Windykacja Prawo internetu Umowa o roboty budowlane

Nowe zasady działania podmiotów leczniczych Prezentacja w Concordii Design Koniec roku w Kancelarii Odwołania od decyzji ZUS

Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców Kancelaria w Concordia Design Nowy Klient, nowy projekt Organizacje pozarządowe

Szkolenie dla firm transportowych Umowy Sprzedaż przedsiębiorstwa Ochrona dóbr osobistych w sieci

Odszkodowania z ubezpieczeń OC i AC Nowe biuro Administrowanie nieruchomościami Ochrona danych osobowych

Nowy Klient – przygotowanie do wprowadzenia produktu Prawo medyczne – Szkolenie dla ginekologów Nowa siedziba Prawo autorskie – opracowanie dla serwisu www

Prawo handlowe - nowe spółki Prawo pracy – sprawa o godziny nadliczbowe Prawo internetowe – przygotowanie dokumentacji dla serwisu internetowego Prawo internetowe – przygotowanie dokumentacji dla serwisu internetowego

Prawo medyczne – zgody na zabiegi Prawo budowlane – projekt umowy na wykonanie przyłączy Nowy Klient Prawo nieruchomości – due diligence, przeprowadzenie zakupu

bg