Aktualności

Poznański Lider Przedsiębiorczości Wdrożenia wymagań RODO Inwestycja w startup RODO - dane osobowe

Początek roku – zmiany w prawie Noclegi w kabinach - Sąd Najwyższy Wygrane sprawy o ryczałty za nocleg Odwołania ZUS

Rynek nieruchomości Rozwój startupów. Ryczałty za nocleg kierowców - wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Nowy obowiązek sklepów internetowych - ODR

Nowe stawki odsetek od stycznia 2016 r. Roszczenia kierowców Szkolenie Luksemburg i Strasburg Współpraca z OCRK

Sąd Najwyższy o noclegach kierowców w kabinach Start-upy Współpraca międzynarodowa z USA, start-upy Szkolenie ochrona danych osobowych

Noclegi kierowców Umowy, prawo nowych technologii Użytkowanie wieczyste, opłata roczna Zamówienia publiczne, branża IT

Doradztwo prawne dla lekarzy Amber Gold Kolejne szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Zakup hali biurowo-magazynowej Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Szkolenie z ochrony danych osobowych w szkołach Autorskie prawa osobiste

Obsługa wydania książki Odwołania od decyzji ZUS Niewypłacalność biura podróży oferującego wycieczki na portalach zakupów grupowych Ochrona danych osobowych

Ochrona praw autorskich Konsorcjum Regulaminy dla nowego Klienta Dokumentacja pracownicza w firmie z branży TSL

Windykacja Prawo internetu Umowa o roboty budowlane Nowe zasady działania podmiotów leczniczych

Prezentacja w Concordii Design Koniec roku w Kancelarii Odwołania od decyzji ZUS Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców

Kancelaria w Concordia Design Nowy Klient, nowy projekt Organizacje pozarządowe Szkolenie dla firm transportowych

Umowy Sprzedaż przedsiębiorstwa Ochrona dóbr osobistych w sieci Odszkodowania z ubezpieczeń OC i AC

Nowe biuro Administrowanie nieruchomościami Ochrona danych osobowych Nowy Klient – przygotowanie do wprowadzenia produktu

Prawo medyczne – Szkolenie dla ginekologów Nowa siedziba Prawo autorskie – opracowanie dla serwisu www Prawo handlowe - nowe spółki

Prawo pracy – sprawa o godziny nadliczbowe Prawo internetowe – przygotowanie dokumentacji dla serwisu internetowego Prawo internetowe – przygotowanie dokumentacji dla serwisu internetowego Prawo medyczne – zgody na zabiegi

Prawo budowlane – projekt umowy na wykonanie przyłączy Nowy Klient Prawo nieruchomości – due diligence, przeprowadzenie zakupu

bg