Kredyty frankowe

Kancelaria posiada doświadczenie w sporach z bankami dotyczących umów o kredyt udzielanych we frankach szwajcarskich (CHF). Prawnicy naszej Kancelarii reprezentują Klientów w sprawach dotyczących zarówno kredytów indeksowanych, jak i denominowanych. Prowadzimy spory w przedmiocie unieważnienia ww. umów kredytowych, jak również w przedmiocie ich „odfrankowienia”.
Po otrzymaniu umowy kredytowej ocenimy, czy Państwa umowa zawiera niedozwolone klauzule umowne i czy zasadne jest kierowanie sprawy do sądu. W przypadku, gdy sprawa nadaje się, aby skierować ją do sądu, przygotujemy dla Państwa wniosek do banku o przesłanie stosownych danych i informacji. Na ich podstawie oszacujemy kwoty, których można dochodzić od banku. Wstępna ocena sprawy nie wiąże się z żadnymi kosztami na rzecz Kancelarii.
Po otrzymaniu dokumentów z banku i wyliczeniu kwot, udzielimy Państwu wszelkich informacji dotyczących możliwych strategii postępowania i związanych z tym ryzyk. W przypadku, gdy zdecydujecie się Państwo powierzyć nam swoją sprawę, przygotowujemy wezwanie - reklamację do banku, a następnie pozew. W dalszej kolejności reprezentujemy Państwa na rozprawach sądowych oraz sporządzamy i składamy w sądzie odpowiednie pisma i wnioski, dążąc do pozytywnego dla Państwa zakończenia sprawy..

bg