Konsorcjum

14 czerwca 2012 r.
Kancelaria brała udział w negocjowaniu i tworzeniu dla swojego Klienta umowy konsorcjum, zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. Czasem tylko połączenie sił kilku podmiotów pozwala na spełnienie wymogów zamawiającego i złożenie konkurencyjnej oferty.

bg