Kredyty we frankach

27 lutego 2020 r.
Kancelaria posiada doświadczenie w sporach z bankami dotyczących umów o kredyt udzielanych we frankach szwajcarskich (CHF). Prawnicy naszej Kancelarii reprezentują Klientów w sprawach dotyczących zarówno kredytów indeksowanych, jak i denominowanych. Prowadzimy spory w przedmiocie unieważnienia ww. umów kredytowych, jak również w przedmiocie ich „odfrankowienia”.
Wszystkich posiadających kredyty w CHF zapraszamy do bezpłatnej analizy zawartej umowy i wyliczenia wysokości roszczeń względem banku.

bg