Noclegi kierowców

28 marca 2013 r.
Kancelaria prowadzi kilka spraw, w których kierowcy domagają się od swoich byłych pracodawców zapłaty ryczałtów za noclegi. Firmy transportowe zapewniały pracownikom kierowcom możliwość noclegu jedynie w kabinie pojazdu ciężarowego, nie proponując ani hotelu, ani wypłaty ryczałtu na pokrycie kosztów noclegu. Sąd Najwyższy, w jednym z niedawnych wyroków, uznał takie działanie za nieprawidłowe. Wskazać jednak należy, że nie w każdym przypadku pracownikowi przysługuje roszczenie o wypłatę ryczałtu. Obsługiwane przez Kancelarię firmy transportowe zostały odpowiednio zabezpieczone przed niebezpieczeństwem tego typu roszczeń pracowniczych.

bg