Nowe zasady działania podmiotów leczniczych

8 lutego 2012 r.
W związku z licznymi zmianami dotyczącymi branży medycznej, a wynikającymi z wprowadzenia ustawy o działalności leczniczej, doradzamy naszemu Klientowi działającemu na tym rynku w zakresie możliwych rozwiązań dalszego prowadzenia działalności w sposób najbardziej optymalny. Szykujemy również nowe wzory umów dotyczących współpracy Klienta z lekarzami.

bg