Ochrona danych osobowych

2 lipca 2012 r.
Pomimo okresu wakacyjnego, Kancelaria prowadzi aktualnie kilka spraw Klientów, którzy zdecydowali się na prawidłowe uregulowanie kwestii ochrony danych osobowych w swoich firmach. Pomagamy przygotować wymagania dla systemów informatycznych do przetwarzania danych, wewnętrzną dokumentację wymaganą przepisami, a także przygotowujemy wnioski o rejestrację zbiorów danych w rejestrze GIODO. Warto zwrócić uwagę, że już od roku dane osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą również podlegają pełnej ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych.

bg