Odpowiedzialność

Kancelaria zawsze dokłada wszelkich starań, żeby materiały zawarte w Serwisie były rzetelne i aktualne, nie mogą one jednak być traktowane jako porady prawne. Sytuacja prawna każdego Użytkownika może być odmienna, a wszystkich możliwości nie sposób uwzględniać tworząc materiały do Serwisu. Ciągłej zmianie ulegają przepisy, rozwija się orzecznictwo i dorobek doktryny. Dlatego Kancelaria nie może udzielić żadnej gwarancji, co do formy i treści informacji umieszczonych w Serwisie, w szczególności w zakresie aktualności, zupełności, dokładności, szczegółowości oraz przydatności informacji dla Użytkowników.
W przypadku wystąpienia problemu prawnego, Kancelaria sugeruje kontakt z radcą prawnym bądź adwokatem, oraz oczywiście poleca własne usługi w tym zakresie.

bg