Odszkodowania

Kancelaria pomaga dochodzić odszkodowań w sprawach wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, w rolnictwie, a także innych zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową. Pomagamy zarówno osobom, które doznały szkód w postaci obrażeń ciała czy w majątku, jak i osobom pośrednio poszkodowanym, które utraciły członka rodziny lub których bliski doznał w wypadku ciężkich i trwałych obrażeń ciała. Prowadzimy obsługę na etapie postępowania likwidacyjnego, negocjując adekwatne odszkodowanie, a także na etapie postępowania sądowego. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, reprezentujemy Klienta także w postępowaniu karnym.

bg