Odwołania ZUS

27 kwietnia 2017 r.
Aktualnie prowadzimy, w imieniu naszego Klienta, prawie 150 oddzielnych procesów sądowych w wyniku odwołań od wydanych przez ZUS decyzji. Niestety w przypadku wydania przeciw pracodawcy decyzji dotyczących rozliczania pracowników, każda z nich prowadzona jest formalnie jako oddzielne postępowanie. Identyczne sprawy prowadzi kilku sędziów, w każdej dowody przeprowadza się oddzielnie.

bg