Odwołania od decyzji ZUS

9 grudnia 2011 r.
Kancelaria prowadzi dla swojego Klienta około 40 spraw dotyczących odwołań od decyzji wydanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który stwierdził, że Klient dokonywał wypłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rzecz swoich pracowników w sposób niezgodny z przepisami, a w związku z tym, że wypłaty te powinny stanowić podstawę do odprowadzenia składek. Sporządzone przez naszych prawników odwołania przyniosły już pierwsze efekty - kilka pierwszych spraw zakończyło się zmianą decyzji korzystną dla Klienta.

bg