Odwołania od decyzji ZUS

26 lipca 2012 r.
Jak informowaliśmy w aktualnościach z grudnia 2011 r., Kancelaria prowadzi dla swojego Klienta około 40 spraw dotyczących odwołań od decyzji wydanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który stwierdził, że Klient dokonywał wypłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rzecz swoich pracowników w sposób niezgodny z przepisami, a w związku z tym, że wypłaty te powinny stanowić podstawę do odprowadzenia składek. Sporządzone przez naszych prawników odwołania przyniosły ostateczne efekty, albowiem Sąd Apelacyjny w Poznaniu oddalił apelacje ZUS od wyroków zmieniających decyzję ZUS zgodnie z żądaniem naszego Klienta.

bg