Pakiet mobilności - koszty powrotu kierowcy do domu

15 marca 2021 r.
Od 20 sierpnia 2020 r. przedsiębiorcy działający na rynku transportu drogowego muszą przestrzegać regulacji tzw. Pierwszego pakietu mobilności, które wprowadzają zmiany m. in. w zakresie czasu prowadzenia pojazdów i warunków odpoczynku kierowców. Jednym z obowiązków przewoźników jest takie organizowanie pracy kierowców, aby mogli oni wrócić do centrum operacyjnego pracodawcy lub do miejsca zamieszkania kierowcy, w każdym okresie trzech lub czterech kolejnych tygodni (w zależności od tego, czy kierowca miał dwa następujące po sobie skrócone tygodniowe okresy odpoczynku).
Z uwagi na liczne problemy interpretacyjne powyższej regulacji, Komisja Europejska przygotowała interpretację przepisów w celu rozwiązania najpilniejszych kwestii związanych z wdrażaniem Pakietu mobilności. Komisja odniosła się do problematyki odbioru odpoczynku w miejscu zamieszkania bądź w bazie przedsiębiorstwa, twierdząc, że wywiązanie się przez pracodawcę z obowiązku zapewnienia powrotu nie tyle odnosi się do konieczności fizycznego powrotu kierowcy, a do zagwarantowania takiej możliwości. Niewykluczone jest jednak, że w praktyce organy mogą przyjmować bardziej rygorystyczne podejście, bowiem interpretacje Komisji Europejskiej nie mają charakteru wiążącego. Również przyjęte przez Komisję stanowisko o konieczności pokrycia przez pracodawcę kosztów powrotnej podróży może budzić problemy w praktyce. Wątpliwości dotyczyć mogą również rozliczenia zaliczek na podatek dochodowy i składek ZUS od takich świadczeń.
W ostatnim okresie Kancelaria współpracuje ze swoimi Klientami w celu wypracowania rozwiązań, pozwalających na wdrożenie regulacji w zakresie odbioru odpoczynków w miejscu zamieszkania bądź w bazie przedsiębiorstwa w sposób najmniej uciążliwy i kosztowny dla przewoźników.

bg