Początek roku – zmiany w prawie

16 stycznia 2018 r.
Przedstawiamy krótkie informacje o zmianach w prawie, ze szczególnym uwzględnieniem branży TSL.

System KREPTD
Ruszył system KREPTD - można w nim wyszukiwać informacje o przewoźnikach. Przede wszystkim jednak, organy kontroli (w szczególności ITD, PIP, policja) będą mogły dodawać tam informacje o poważnych naruszeniach, co może doprowadzić do zawieszenia licencji.

ITD i pobór opłat
Od listopada 2018 r. Inspekcja Transportu Drogowego przejmie system poboru opłat drogowych. Pojawiają się poważne wątpliwości, czy jest do tego przygotowana. Poza tym zmiany w inspekcji budzą duży opór związków zawodowych, które dążą do przyznania ITD statusu służby mundurowej.

Wyrok TSUE dotyczących pauz 45h w pojazdach
Opublikowano wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdzający, że poszczególne kraje mogą nakładać kary za odbywanie regularnych okresów odpoczynku w pojazdach. Sprawa dotyczyła kar belgijskich (1800 EUR), ale rozpoczęcie egzekwowania tego typu kar zapowiedziała już Holandia (1500 EUR).

Europa bardziej socjalna
Pod bułgarską prezydencją w Unii Europejskiej nadal trwają prace mające na celu stworzenie „Europy bardziej socjalnej”. Jednym z jej elementów jest dyrektywa o przejrzystych oraz przewidywalnych warunkach pracy, która nakładać ma dodatkowe obowiązki na pracodawców wysyłających pracowników do innych krajów. Choć w programie swej prezydencji Bułgaria stara się przeciwstawić budowaniu Europy dwóch prędkości i dążyć do kompromisu także w zakresie transportu międzynarodowego, to jednak tendencje krajów starej unii w tym zakresie mogą być trudne do zatrzymania. Planowane jest np. powstanie Europejskiego Urzędu ds. Pracy, który w zakresie swoich kompetencji miałby kontrolę pracodawców, podobnie jak polska PIP.

Płace minimalne
Od 2018 wzrosły stawki płacy minimalnej w Polsce (2100 zł miesięcznie, 13,70 zł/h – kwoty brutto), w Holandii (9,11 EUR/h dla osób 22 letnich i starszych) oraz Francji (9,88 zł/h, a dla najbardziej doświadczonych kierowców C+E 10,08 EUR/h).

Delegowanie do Francji
Francja tymczasowo wstrzymała się od pobierania 40 EUR opłaty za rejestrację pracownika delegowanego w systemie SIPSI.

Historia używanych samochodów
Ministerstwo Cyfryzacji rozszerzyło funkcjonalności serwisu Historia Pojazdu o możliwość sprawdzania historii pojazdów zagranicznych – z części państw europejskich (niestety bez Niemiec), USA i Kanady. Korzystanie z portalu jest darmowe, wymaga jedynie posiadania profilu zaufanego.

bg