Prawo autorskie – opracowanie dla serwisu www

4 lutego 2011 r.
Przygotowaliśmy dla naszego Klienta, podmiotu otwierającego portal internetowy działający w Hong Kongu, umowę dotyczącą pozyskiwania specyficznych danych naukowych oraz projektów algorytmów potrzebnych do skonstruowania oprogramowania tego serwisu. Kancelaria musiała odpowiednio zabezpieczyć interesy Klienta, w tym zapewnić mu przeniesienie autorskich praw majątkowych do wszystkich przygotowanych materiałów.

bg