Prawo nowych technologii

Kancelaria zapewnia pomoc w obsłudze prawnej Klientów działających na rynku nowych technologii. Zajmujemy się znajdowaniem i dostosowywaniem rozwiązań prawnych do najbardziej innowacyjnych pomysłów. Pomagamy stworzyć ramy prawne dla innowacyjnych i niespotykanych dotychczas rozwiązań. Znamy możliwości i ograniczenia wynikające z prawa autorskiego i ustaw związanych ze świadczeniem usług w internecie.

Zapewniamy Klientom zarówno analizę aktualnego stanu prawnego, pozwalającą zdobyć wiedzę na temat rynku oraz możliwości prowadzenia działalności, jak i tworzymy specjalnie dla nich nowe rozwiązania tam, gdzie brak regulacji prawnej, działając w granicach swobody wyznaczonej przez ustawodawcę.

Współpracowaliśmy z innowacyjnymi podmiotami, start-upami, biznesami internetowymi. Tworzyliśmy umowy dotyczące świadczenia usług internetowych, tworzenia stron i programów, umowy o poufności. Zdobyte w ten sposób doświadczenie oraz kreatywne spojrzenie na prawną stronę działalności wykorzystującej nowe technologie pomaga nam znajdować kolejne indywidualne rozwiązania dostosowane do oczekiwań Klienta.

bg