Przewóz leków

9 lipca 2020 r.
Czas epidemii bezsprzecznie stanowi poważne wyzwanie. Są jednak branże, w których ta sytuacja nie wiąże się ze spowolnieniem w działalności firmy. Od początku roku Kancelaria uczestniczyła w pracach nad ponad dwudziestoma projektami dotyczącymi podjęcia przez naszego Klienta współpracy w zakresie przewozu produktów leczniczych. Przygotowywaliśmy i recenzowaliśmy umowy o współpracy oraz umowy jakościowe, a także uczestniczyliśmy w procesie ich negocjacji.

bg