Roszczenia kierowców

26 listopada 2015 r.
Choć uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2014 r. zdawała się przesądzać zasadność roszczeń kierowców o wypłatę ryczałtów za nocleg, żadna ze spraw nadal nie jest jednoznaczna. Każda się różni, a czasem nawet drobne szczegóły wpływać powinny na decyzję sądu. W Polsce nadal zapadają różne wyroki, nie tylko sądów powszechnych, ale i Sądu Najwyższego (np. II PK 241/14 czy II PK 248/14), a cała branża TSL czeka na rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Kancelaria dotychczas prowadziła sprawy sądowe dotyczące 240 kierowców. Zapraszamy do współpracy!

bg