Sąd Najwyższy o kredytach frankowych

20 lutego 2021 r.
W dniu 17 lutego 2021 r. Sąd Najwyższy, w sprawie o sygn. akt III CZP 11/20, podjął uchwałę w sprawie kluczowej dla roszczeń kredytobiorców wynikających z umów kredytowych powiązanych z CHF.  Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że roszczenia stron powinny być oceniane zgodnie z zasadą dwóch kondykcji. To dobra wiadomość, która oznacza, że kredytobiorca może domagać się od Banku zwrotu wszystkich nieprzedawnionych kwot, które wpłacił do banku w związku z zawartą umową kredytową, również wtedy, gdy kredyt nie został w całości spłacony. Taki sposób formułowania roszczeń jest praktykowany przez naszą Kancelarię.
Obecnie czekamy na uchwałę Sądu Najwyższego, która ma zapaść  w dniu 25 marca 2021 r. i powinna ujednolicić dotychczasowe orzecznictwo sądów.  Mamy nadzieję, że ona również będzie korzystna dla „frankowiczów”.

bg