Sprawy frankowe - wyrok

25 listopada 2021 r.
W ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia pozwu i po jednej rozprawie, na której Sąd przesłuchał powodów, uzyskaliśmy dla naszych Klientów wyrok ustalający nieważność zawartej umowy frankowej i zasądzający kwotę ponad 400.000 zł oraz kwotę kosztów zastępstwa procesowego. Podając główne motywy rozstrzygnięcia sprawy, Sąd Okręgowy w Poznaniu wskazał, że umowa jest nieważna z powodu sprzeczności z przepisem art. 69 ustawy Prawo bankowe oraz z uwagi na zawarte w niej klauzule abuzywne.
Wyrok jest nieprawomocny.
Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby, które posiadają kredyty frankowe.

bg