Umowa o roboty budowlane

14 lutego 2012 r.
Opiniowaliśmy umowę o roboty budowlane, której przedmiot obejmuje między innymi poważną rozbudowę budynku stanowiącego siedzibę i magazyny Klienta. Do umowy wprowadziliśmy istotne zapisy mające na celu ochronę naszego Klienta w razie nieprawidłowej bądź nieterminowej realizacji tej kluczowej dla niego inwestycji.

bg