Unijny znak towarowy o 75% taniej

11 stycznia 2023 r.
Informowaliśmy ostatnio o unijnych znakach towarowych oraz dotacjach dla MŚP. Dofinansowanie za rejestrację unijnego znaku towarowego w ramach SME Fund wynosi 75% opłat urzędowych. Dodatkowo dostępne jest dofinansowanie do 50% zwrotu opłat za znaki zgłoszone poza UE (ale nie więcej niż 1000 euro).
Kancelaria posiada doświadczenie w rejestrowaniu znaków towarowych oraz uzyskiwaniu zwrotu kosztów w ramach programu SME fund. Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

bg