Wygrane sprawy o ryczałty za nocleg

25 maja 2017 r.
Kancelaria nadal prowadzi kilkanaście spraw z powództw kierowców przeciwko firmom transportowym dot. roszczeń o zapłatę ryczałtów za nocleg. Na skutek wyroku wydanego przez Trybunał Konstytucyjny w dniu 26 listopada 2016 r., powództwa w tych sprawach są oddalane albo kierowcy decydują się na ugody, by nie ponosić kosztów postępowania. Czekamy również na rozpoznanie złożonych przez Kancelarię wniosków o wznowienie postępowań w zakończonych już wcześniej sprawach.

bg