Zadośćuczynienie za utratę najbliższych

19 września 2021 r.
W dniu 19 września 2021 r. weszła w życie nowa regulacja prawna, rozszerzająca zakres ochrony odszkodowawczej dla osób, których bliski doznał w wypadku ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub też wywołania rozstroju zdrowia. Osoby najbliższe, które zostały pozbawione możliwości nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej z poszkodowanym, mogą ubiegać się o zadośćuczynienie, którego celem jest pieniężne zrekompensowanie odniesionej krzywdy.
Kancelaria pomaga klientom w dochodzeniu adekwatnej kwoty pieniężnej, udzielając fachowych porad oraz reprezentując klienta w postępowaniu likwidacyjnym przed ubezpieczycielem, a także w razie potrzeby w postępowaniu sądowym.

bg