Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców

9 grudnia 2011 r.
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 września 2011 r. wprowadza również istotne zmiany do ustawy o czasie pracy kierowców, które wejdą w życie od dnia 1 stycznia 2012 r. Zniesiono m.in. obowiązek ewidencji czasu pracy dla kierowców otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub ryczałt za porę nocną, wymiar czasu pracy przy równoważnym systemie czas pracy kierowców wykonujących przewóz drogowy może zostać przedłużony do 12h na dobę, można również stosować indywidualne rozkłady czasu pracy pracowników - wtedy ponowne wykonywanie pracy przez pracownika w tej samej dobie nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych (do końca 2011 r. taką korzystną możliwość zapewnia "ustawa antykryzysowa"). W związku ze zmianami w przepisach, Kancelaria przygotowała dla swoich Klientów z branży transportowej zmiany do obowiązujących u nich regulaminów pracy.

bg