niemieckie opłaty drogowe (Maut)

4 grudnia 2020 r.
W dniu 28 października 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok przesądzający prawo firm transportowych do żądania zwrotu części niemieckich opłat drogowych (Maut). W celu ubiegania o zwrot nadpłaconych kwot, konieczne jest dokonanie zgłoszenia w niemieckim urzędzie. Termin przedawnienia roszczeń wynosi 3 lata, więc wkrótce przedawnią się roszczenia o zwrot opłat za 2017 rok. Nadal będzie można ubiegać o zwrot kwot za kolejne lata.
Kancelaria pomaga Klientom w dochodzeniu należności z tytułu bezpodstawnie uiszczonych opłat drogowych. Na tym etapie dokonaliśmy już kilkunastu tego typu zgłoszeń. Osoby zainteresowane odzyskaniem nienależnie pobranych opłat, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

bg