Najnowsze wyroki TSUE w sprawach frankowych: konsekwencje dla konsumentów i banków.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłosił w ostatnich dniach trzy kluczowe wyroki dotyczące kredytów frankowych, mające istotne konsekwencje zarówno dla kredytobiorców, jak i banków. Orzecznictwo nadal kształtuje się korzystnie dla kredytobiorców, dlatego namawiamy wszystkich posiadaczy kredytów frankowych do kontaktu.

Oto podsumowanie najnowszych decyzji Trybunału:

W wyroku z dnia 7 grudnia 2023 r. (sprawa C-140/22) TSUE stwierdził, że zgodnie z dyrektywą 93/13 dotyczącą nieuczciwych warunków umów konsumenckich, klienci nie są zobowiązani do składania oświadczeń dot. nieważności umowy. Oznacza to, że umowa staje się trwale nieskuteczna bez konieczności składania oświadczenia przez konsumenta. Kwestia ta jest istotna dla biegu okresu liczenia odsetek dla klienta oraz rozpoczęcia terminu przedawnienia roszczeń banków.

W wyroku z dnia 11 grudnia 2023 r. (sprawa C-756/22) TSUE wskazał, że w przypadku nieważności umowy kredytowej, bank nie może dochodzić od kredytobiorcy zwaloryzowanej kwoty udostępnionego kredytu, a jedynie jego nominalną kwotę. Powyższe rozstrzygnięcie po raz kolejny potwierdza stanowisko TSUE, iż banki nie mają prawa do uzyskiwania dodatkowego wynagrodzenia od kredytobiorców po unieważnieniu umowy.

W wyroku ogłoszonym w dniu 14 grudnia 2023 r. (sprawa C-28/22) Trybunał odpowiedział na pytania dotyczące biegu przedawnienia roszczeń banków. Stwierdził, że termin przedawnienia roszczeń banku nie może rozpoczynać się później niż termin przedawnienia roszczeń kredytobiorców. Zarówno roszczenia banku, jak i klienta powinny rozpoczynać się od momentu, gdy konsument dowiedział się lub powinien był dowiedzieć się o nieuczciwych warunkach umowy.

Wyrok ten ogranicza również prawo banków do korzystania z prawa zatrzymania w celu zabezpieczenia zwrotu kapitału. TSUE uznał, że nie może to prowadzić do utraty prawa klienta do odsetek za opóźnienie od momentu upływu terminu na zwrot świadczeń.

Podsumowując, ostatnie orzeczenia TSUE są ważnym krokiem w procesie uregulowania sytuacji kredytobiorców frankowych. Decyzje te mają potencjał przyspieszenia postępowań sądowych, co stanowi dobrą wiadomość dla konsumentów.

W przypadku dodatkowych pytań i chęci uzyskania dalszych informacji, zapraszamy do kontaktu.

Grafika wygenerowana przez kreator obrazów Microsoft Bing.

Czytaj również:

Serwis wykorzystuje pliki cookies do poprawnego działania strony. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt. Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię Prawną Jankowiak Kolasiński Sp.k. dostępne są w naszej polityce prywatności.