Premie uznaniowe w kontekście równości w zatrudnieniu: unikanie dyskryminacji.

Wiele składników wynagrodzenia pracowników jest ściśle uregulowanych przez przepisy ustawowe i regulacje wewnętrzne firm. Istnieją jednak świadczenia, które podlegają swobodzie decyzji pracodawcy, takie jak premie uznaniowe. Jednak mimo pozornej swobody, istnieją ograniczenia mające na celu zapewnienie równego traktowania pracowników.

Czym są premie uznaniowe?

Premie uznaniowe to nagrody przyznawane przez pracodawcę w sposób uznaniowy, niebazujący na konkretnych kryteriach. Niemniej jednak, raz przyznane, stają się one zobowiązaniem pracodawcy, który musi je wypłacić.

Ograniczenia w przyznawaniu premii uznaniowych.

Przepisy Kodeksu pracy zawierają zapisy dotyczące równego traktowania pracowników. Oznacza to, że każdy pracownik ma prawo do równego traktowania niezależnie od płci, wieku, niepełnosprawności, pochodzenia etnicznego, orientacji seksualnej i innych cech. Warto również podkreślić, że premie uznaniowe również podlegają zasadzie równego wynagrodzenia za pracę o jednakowej wartości.

Ogólna klauzula kodeksowa wprowadza zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu – zarówno bezpośredniej, jak i pośredniej. Oznacza to, że pracodawca nie może faworyzować ani dyskryminować pracowników ze względu na jakąkolwiek cechę określoną w Kodeksie pracy.

Jak dochodzić roszczeń w przypadku braku premii uznaniowej?

Jeśli pracownik uważa, że jego pracodawca narusza przepisy dotyczące równego traktowania i zakazu dyskryminacji, może dochodzić swoich praw. Musi on wskazać konkretną przyczynę, która jego zdaniem doprowadziła do nierównego traktowania. To oznacza, że musi udowodnić, że jego pracodawca naruszył przepisy prawa, przyznając premię innej osobie, a pomijając go w nieuzasadniony sposób.

W praktyce oznacza to, że premie uznaniowe mogą stać się źródłem sporu między pracownikiem a pracodawcą, jeśli ten drugi nie będzie przestrzegać zasad równego traktowania i zakazu dyskryminacji.

Dlatego pracodawcy powinni być świadomi, że choć premie uznaniowe pozostawiają pewną swobodę działania, to nie mogą działać dowolnie i naruszać zasad równości. Pracownicy z kolei powinni znać swoje prawa i potrafić bronić ich w przypadku ewentualnych nieprawidłowości.

Warto również pamiętać, że wyroki Sądu Najwyższego oraz przepisy Kodeksu pracy dostarczają cennych informacji w tematach premii uznaniowych i równości w zatrudnieniu.

Marta Dziublewska

Grafika wygenerowana z użyciem https://www.bing.com/images/create

Czytaj również:

Serwis wykorzystuje pliki cookies do poprawnego działania strony. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt. Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię Prawną Jankowiak Kolasiński Sp.k. dostępne są w naszej polityce prywatności.