Zakres usług

Zakres usług Kancelarii pokrywa się z kwalifikacjami a także praktyczną umiejętnością stosowania prawa naszego Zespołu. Poszczególni radcy prawni specjalizują się w wybranych prze siebie dziedzinach, ale w ramach współpracy i dyskusji możemy zapewnić profesjonalne wsparcie dostosowane go najbardziej skomplikowanych wyzwań prawnych.

Obsługa przedsiębiorstw

Prawnicy Kancelarii specjalizują się w stałej obsłudze podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Służymy pomocą w pełnym zakresie działalności, w zakresie prawa handlowego, pracy i administracyjnego, a także przy zawieraniu wszelkich umów i przy ewentualnych sporach z kontrahentami. Stała współpraca z Kancelarią pozwala ograniczyć ryzyko prowadzonej działalności gospodarczej, a także często pozwala Klientowi oszczędzić czas. Znając specyfikę działalności danego przedsiębiorcy, prawnicy Kancelarii są w stanie dostarczyć mu rozwiązania bezpieczne i optymalne biznesowo.

Odszkodowania

Kancelaria pomaga dochodzić odszkodowań w sprawach wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, w rolnictwie, a także innych zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową. Pomagamy zarówno osobom, które doznały szkód w postaci obrażeń ciała czy w majątku, jak i osobom pośrednio poszkodowanym, które utraciły członka rodziny lub których bliski doznał w wypadku ciężkich i trwałych obrażeń ciała. Prowadzimy obsługę na etapie postępowania likwidacyjnego, negocjując adekwatne odszkodowanie, a także na etapie postępowania sądowego. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, reprezentujemy Klienta także w postępowaniu karnym.

Kredyty frankowe

Kancelaria posiada doświadczenie w sporach z bankami dotyczących umów o kredyt udzielanych we frankach szwajcarskich (CHF). Prawnicy naszej Kancelarii reprezentują Klientów w sprawach dotyczących zarówno kredytów indeksowanych, jak i denominowanych. Prowadzimy spory w przedmiocie unieważnienia ww. umów kredytowych, jak również w przedmiocie ich „odfrankowienia”.

Po otrzymaniu umowy kredytowej ocenimy, czy Państwa umowa zawiera niedozwolone klauzule umowne i czy zasadne jest kierowanie sprawy do sądu. W przypadku, gdy sprawa nadaje się, aby skierować ją do sądu, przygotujemy dla Państwa wniosek do banku o przesłanie stosownych danych i informacji. Na ich podstawie oszacujemy kwoty, których można dochodzić od banku. Wstępna ocena sprawy nie wiąże się z żadnymi kosztami na rzecz Kancelarii.

Po otrzymaniu dokumentów z banku i wyliczeniu kwot, udzielimy Państwu wszelkich informacji dotyczących możliwych strategii postępowania i związanych z tym ryzyk. W przypadku, gdy zdecydujecie się Państwo powierzyć nam swoją sprawę, przygotowujemy wezwanie – reklamację do banku, a następnie pozew. W dalszej kolejności reprezentujemy Państwa na rozprawach sądowych oraz sporządzamy i składamy w sądzie odpowiednie pisma i wnioski, dążąc do pozytywnego dla Państwa zakończenia sprawy.

Transport drogowy, branża TSL

Kancelaria posiada doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie transportu drogowego, w szczególności w zakresie czasu pracy kierowców, kontroli Inspekcji Transportu Drogowego oraz spraw sądowych inicjowanych przez kierowców. Posiadamy wiedzę pozwalającą przedsiębiorcom zmniejszyć ryzyko prowadzenia działalności transportowej, dokonujemy również przekształceń form prowadzenia działalności. Radca prawny Wojciech Kolasiński prowadził szkolenia dotyczące rozliczania i kontroli czasu pracy kierowców. Kancelaria współpracuje również z OCRK.

Możemy pochwalić się szczególnym doświadczeniem w zakresie obrony firm transportowych przed roszczeniami kierowców. Wykorzystujemy wszelkie dostępne środki procesowe, powołujemy szeroki zakres dowodów, znamy najnowsze poglądy doktryny oraz sytuację branży transportowej. Sprawy dotyczące ryczałtów za nocleg są obecnie głównym obszarem działalności prawników naszej Kancelarii.

Ponadto pomagamy pracodawcom dostosować regulacje wewnętrzne w zakładach pracy, tak by spełniając wymagania najnowszych interpretacji przepisów, chroniły pracodawcę przed roszczeniami pracowników i sporami w przyszłości.

Prawo nowych technologii

Kancelaria zapewnia pomoc w obsłudze prawnej Klientów działających na rynku nowych technologii. Zajmujemy się znajdowaniem i dostosowywaniem rozwiązań prawnych do najbardziej innowacyjnych pomysłów. Pomagamy stworzyć ramy prawne dla innowacyjnych i niespotykanych dotychczas rozwiązań. Znamy możliwości i ograniczenia wynikające z prawa autorskiego i ustaw związanych ze świadczeniem usług w internecie.

Zapewniamy Klientom zarówno analizę aktualnego stanu prawnego, pozwalającą zdobyć wiedzę na temat rynku oraz możliwości prowadzenia działalności, jak i tworzymy specjalnie dla nich nowe rozwiązania tam, gdzie brak regulacji prawnej, działając w granicach swobody wyznaczonej przez ustawodawcę.

Współpracowaliśmy z innowacyjnymi podmiotami, start-upami, biznesami internetowymi. Tworzyliśmy umowy dotyczące świadczenia usług internetowych, tworzenia stron i programów, umowy o poufności. Zdobyte w ten sposób doświadczenie oraz kreatywne spojrzenie na prawną stronę działalności wykorzystującej nowe technologie pomaga nam znajdować kolejne indywidualne rozwiązania dostosowane do oczekiwań Klienta.

Sprawy ubezpieczeniowe

Kancelaria pomaga dochodzić odszkodowań w sprawach wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, w rolnictwie, a także innych zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową. Pomagamy zarówno osobom, które doznały szkód w postaci obrażeń ciała czy w majątku, jak i osobom pośrednio poszkodowanym, które utraciły członka rodziny. Prowadzimy obsługę na etapie postępowania likwidacyjnego, negocjując adekwatne odszkodowanie, a także na etapie postępowania sądowego. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, reprezentujemy Klienta także w postępowaniu karnym.

Prawo pracy

Kancelaria specjalizuje się w udzielaniu porad i prowadzeniu spraw sądowych z zakresu prawa pracy. Z racji obsługi przedsiębiorców, w większości procesów prawnicy Kancelarii występują po stronie pracodawców, nie boimy się jednak również występowania przed sądami w imieniu pokrzywdzonych pracowników. Kancelaria posiada szczególnie bogatą wiedzę w zakresie prowadzenia sporów dotyczących pracowników-kierowców.

Pracodawcom oferujemy naszą wiedzę w celu uniknięcia sporów z obecnymi i byłymi pracownikami. Prawnicy Kancelarii posiadają również doświadczenie w obsłudze podmiotów, u których działają związki zawodowe.

Prawo handlowe

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa handlowego i spraw korporacyjnych. Prawnicy Kancelarii założyli dziesiątki spółek, a także na co dzień pomagają w spełnianiu przez swoich Klientów wymogów stawianych przez przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Klienci Kancelarii to często spółki-córki podmiotów zagranicznych, tak więc posiadamy doświadczenie w prowadzeniu spraw korporacyjnych w międzynarodowej grupie spółek.

Służymy również pomocą w zakresie odpowiedniego doboru formy prowadzenia działalności gospodarczej i struktury własnościowej, także z wykorzystaniem podmiotów zagranicznych, w celu ograniczenia odpowiedzialności inwestora i obciążeń podatkowych.

Świadczenia pielęgnacyjne

Kancelaria pomaga dochodzić opiekunom osób niepełnosprawnych prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, bez względu na moment powstania niepełnosprawności.

Serwis wykorzystuje pliki cookies do poprawnego działania strony. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt. Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię Prawną Jankowiak Kolasiński Sp.k. dostępne są w naszej polityce prywatności.