Unijny znak towarowy – zwrot 75% kosztów

Unijny znak towarowy – co to jest i dlaczego należy go chronić?
Wszyscy przedsiębiorcy powinni zdawać sobie sprawę, że bezpieczne prowadzenie biznesu w dużej mierze sprowadza się do ochrony swojej marki. Jest ona jednym z najcenniejszych aktywów przedsiębiorstwa, który wpływa na jego rozpoznawalność oraz łatwość rozpoznania oferowanych produktów i usług. Dla przedsiębiorców oferowane są różne sposoby ochrony marki, a jednym z tych sposobów jest unijny znak towarowy.

Czym jest unijny znak towarowy?
W myśl Rozporządzenia 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, unijny znak towarowy „może składać się z jakichkolwiek oznaczeń, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, lub rysunków, liter, cyfr, kolorów, kształtu towarów lub ich opakowań lub dźwięków, pod warunkiem że oznaczenia takie umożliwiają:
a) odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw; oraz
b) przedstawienie ich w rejestrze unijnych znaków towarowych (zwanym dalej „rejestrem”) w sposób pozwalający właściwym organom i odbiorcom na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej właścicielowi tego znaku towarowego.”

Podstawową funkcją unijnego znaku towarowego jest odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów i usług innych przedsiębiorstw. Ponadto, poprzez swój jednolity charakter, unijny znak towarowy wywołuje ten sam skutek w całej Unii Europejskiej. Zachowuje on ważność przez 10 lat i można go przedłużać bezterminowo, każdorazowo o 10 lat. Unijny znak towarowy stanowi gwarancję rozpoznawalności marki wśród stałych i potencjalnych konsumentów. Może być nośnikiem informacji o przedsiębiorstwie, w szczególności reprezentowanych wartości, jakości świadczonych usług czy dostarczanych produktów.

Dlaczego unijny znak towarowy jest kluczem do sukcesu marki?
Bezsprzecznie dobrze rozpoznawalna marka jest ogromną wartością dla przedsiębiorstwa, gdyż przyciąga klientów. Wraz z pozytywnym odbiorem oferowanego produktu lub usługi, konsumenci zaczynają kojarzyć dane przedsiębiorstwo z jego znakiem towarowym i chętniej wracają do danej firmy. Co więcej, unijny znak towarowy stanowi narzędzie do walki z nieuczciwą konkurencją, gdyż gwarantuje ochronę marki przedsiębiorcy na terenie całej Unii Europejskiej. W uproszczeniu oznacza to, że żaden inny podmiot nie może używać zastrzeżonego znaku towarowego bez zgody przedsiębiorcy. W przypadku naruszenia używania unijnego znaku towarowego, przedsiębiorca może ubiegać się o odszkodowanie albo nawet zakazać używania podobnego „logo” przez konkurenta.

Jak przebiega proces rejestracji unijnego znaku towarowego?
Unijne znaki towarowe rejestruje się w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante. Dzięki narzędziom informatycznym można skorzystać z interaktywnego formularza i elektronicznie zgłosić unijny znak towarowy. Cały proces rejestracji przebiega sprawnie, przedsiębiorca nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z wysyłką. Co więcej, w większości zgłoszeń można skorzystać z tzw. szybkiej ścieżki (Fast Track), która pozwala skrócić cały proces rejestracji o połowę.

Ile kosztuje rejestracja unijnego znaku towarowego?
Zasadniczo opłaty urzędowe rejestracji unijnego znaku towarowego zależą od ilości klas, do których ww. znak zgłaszamy. Opłata podstawowa za rejestrację unijnego znaku towarowego dla jednej klasy wynosi 850 euro, przy czym zgłoszenie kolejnych klas stanowi opłatę dodatkową wysokości 200-300 euro (w zależności od ilości klas). Dokonując prostej kalkulacji kosztów opłat urzędowych za rejestrację unijnego znaku towarowego, otrzymujemy koszt około 40 euro na każdy kraj objęty ochroną. Dla porównania, minimalny koszt rejestracji krajowego znaku towarowego dla jednej klasiy w Urzędzie Patentowym RP wynosi 890 zł (ok. 190 euro).

Unijne znaki towarowe tylko dla wielkich graczy? Nic bardziej mylnego!
Dzięki inicjatywie Komisji Europejskiej realizowanej przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) powstał SME Fund (fundusz dla MŚP). Jest to program przyznawania dotacji utworzony w celu wsparcia praw własności intelektualnej małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) europejskich. SME Fund oferuje dotacje w postaci bonów, które umożliwiają częściowy zwrot kosztów opłat urzędowych ponoszonych przez przedsiębiorców przy rejestracji unijnego znaku towarowego. Dofinansowanie za rejestrację unijnego znaku towarowego w ramach SME Fund wynosi 75% opłat urzędowych, a maksymalna kwota podlegająca zwrotowi to 1500 euro na jedno przedsiębiorstwo. W praktyce przedsiębiorcy uzyskują ochronę znaku towarowego na terenie całej Unii Europejskiej ponosząc zbliżone koszty do kosztów ochrony uzyskanej jedynie na terenie Polski wskutek rejestracji w polskim Urzędzie Patentowym.

Dokumenty potrzebne do wniosku o przyznanie dotacji w ramach SME Fund:
– wyciąg z rachunku bankowego przedsiębiorstwa zawierający następujące dane: nazwa przedsiębiorstwa (posiadacza rachunku), pełny numer IBAN wraz z kodem kraju oraz BIC/SWIFT.;
– zaświadczenie VAT lub zaświadczenie o posiadaniu krajowego numeru rejestracji wydane przez właściwy organ krajowy;
– pełnomocnictwo;
– określenie typu przedsiębiorstwa – w zależności od jego wielkości – micro, małe, średnie.

Fundusz dla MŚP będzie działać do 16 grudnia 2022 r. lub do wyczerpania funduszy. Ilość środków jest ograniczona, więc dotacje przyznaje się zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Namawiamy naszych Klientów do zarejestrowania unijnego znaku towarowego i uzyskania skutecznej ochrony marki na terenie całej Unii Europejskiej.

Kancelaria posiada doświadczenie w rejestrowaniu znaków towarowych oraz uzyskiwaniu zwrotu kosztów w ramach programu SME fund. Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Paulina Michalak

Czytaj również:

Serwis wykorzystuje pliki cookies do poprawnego działania strony. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt. Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię Prawną Jankowiak Kolasiński Sp.k. dostępne są w naszej polityce prywatności.