Znacznie tańsza rejestracja znaku towarowego.

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) i Komisja Europejska uruchomiły kolejną edycję programu dotacji SME Fund Ideas Powered for Business (Fundusz dla MŚP) na rok 2024. SME Fund oferuje bony na rejestracje unijnego znaku towarowego dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z siedzibą w UE. O korzyściach dla przedsiębiorców dotyczących rejestracji unijnego znaku towarowego pisaliśmy tutaj https://kpjk.pl/aktualnosci/unijny-znak-towarowy-zwrot-75-kosztow/

Fundusz dla MŚP jest to program przyznawania dotacji utworzony w celu wsparcia praw własności intelektualnej małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) europejskich. Od 2021 r. SME Fund oferuje dotacje w postaci bonów, które umożliwiają częściowy zwrot kosztów opłat urzędowych ponoszonych przez przedsiębiorców przy rejestracji unijnego znaku towarowego. Dofinansowanie za rejestrację unijnego znaku towarowego w ramach SME Fund wynosi 75% opłat urzędowych za zgłoszenie na obszarze UE (zgłoszenia do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, EUIPO) lub 50% zwrotu opłat za zgłoszenie poza obszarem UE (zgłoszenia do Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, WIPO). Maksymalna kwota dofinansowania w ramach programu SME Fund wynosi 1000 euro. W praktyce przedsiębiorcy uzyskują ochronę znaku towarowego na terenie całej Unii Europejskiej ponosząc zbliżone koszty do kosztów ochrony uzyskanej jedynie na terenie Polski wskutek rejestracji w polskim Urzędzie Patentowym.

Dokumenty potrzebne do wniosku o przyznanie dotacji w ramach SME Fund:

– wyciąg z rachunku bankowego przedsiębiorstwa zawierający następujące dane: nazwa przedsiębiorstwa (posiadacza rachunku), pełny numer IBAN wraz z kodem kraju oraz BIC/SWIFT.;

– zaświadczenie VAT lub zaświadczenie o posiadaniu krajowego numeru rejestracji wydane przez właściwy organ krajowy;

– pełnomocnictwo;

– określenie typu przedsiębiorstwa – w zależności od jego wielkości – micro, małe, średnie.

Fundusz dla MŚP będzie działać do 6 grudnia 2024 r. lub do wyczerpania funduszy. Ilość środków jest ograniczona, więc dotacje przyznaje się zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Namawiamy naszych Klientów do zarejestrowania unijnego znaku towarowego i uzyskania skutecznej ochrony marki na terenie całej Unii Europejskiej. W związku z rosyjską agresją na Ukrainę pomoc w ramach tego programu została umożliwiona także MŚP z Ukrainy, którzy zarejestrowali działalność gospodarczą w Polsce oraz tych, którzy mają taki status w Ukrainie.

Ile kosztuje rejestracja unijnego znaku towarowego?

Zasadniczo opłaty urzędowe rejestracji unijnego znaku towarowego zależą od ilości klas, do których ww. znak zgłaszamy. Opłata podstawowa za rejestrację unijnego znaku towarowego dla jednej klasy wynosi 850 euro, przy czym zgłoszenie kolejnych klas stanowi opłatę dodatkową wysokości 200-300 euro (w zależności od ilości klas). Dokonując prostej kalkulacji kosztów opłat urzędowych za rejestrację unijnego znaku towarowego, otrzymujemy koszt około 40 euro na każdy kraj objęty ochroną. Dla porównania, minimalny koszt rejestracji krajowego znaku towarowego dla jednej klasie w Urzędzie Patentowym RP wynosi 890 zł (ok. 190 euro). Dzięki programowi SME Fund otrzymasz 75% zwrotu kosztów opłat za zgłoszenie znaku towarowego na terenie UE lub 50% zwrotu kosztów opłat za zgłoszenie znaku towarowego poza obszarem UE (maksymalnie 1000 euro).

Kancelaria posiada doświadczenie w rejestrowaniu znaków towarowych oraz uzyskiwaniu zwrotu kosztów w ramach programu SME fund. Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Paulina Michalak

Czytaj również:

Serwis wykorzystuje pliki cookies do poprawnego działania strony. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt. Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię Prawną Jankowiak Kolasiński Sp.k. dostępne są w naszej polityce prywatności.